anksiyete bozukluğu

Anksiyete Bozuklukları

Anksiyete Bozukluğu Anksiyete, her insan tarafından bazı durumlarda yaşanan bir duygudur. Türkçe’de “kaygı,bunaltı,iç sıkıntısı,stres” gibi sözcüklerle anlatılmaya çalışılmıştır; fakat “korku,endişe bunalım” gibi duyguları da kapsamaktadır. Anksiyetenin amacı,yaşamı uyumlu ve dengeli sürdürmektir; tehlikeli,bilinmeyen,yeni uyaranlardan organizmayı sakınmak,onlarla başa çıkmak,onlara karşı koymak ya da o uyarıdan kaçmaktır.İnsanın gerek bireysel gerekse toplumsal adaptasyonu için belli dozlarda anksiyete gereklidir. Anksiyete,…

Alkolizm Ve İntihar

İntihar, insanın kendi kendini yok etmesi davranışıdır. İnsanda yaşama ve ölüm duyguları bir arada bulunur. Bu iki zıtlıktan birlik ruhu alan kişide hayatta kalma eğilimi daha ağır basar. İnsanın hayatında çeşitli safhalar söz konusudur. Gelişebilir birtakım organik ve ruhsal hastalıklar; psiko-sosyal stresler insanın normal yaşantısını bozabilir. Davranışlarda değişikliklere sebep olabilir. Öyle anlar olur ki, bazı…

Akıl Oyunları

Russell Crowe’ nin büyük bir başarı ile oynadığı filmi ailesinde Şizofreni hastası olanlar özellikle izlemeliler. Şizofrenik bozukluğu olanlar, yıllarca toplumdan dışlanmış, horlanmış “deli” damgası altında hep ezilmişlerdir.Eski çağlarda içinde “cin,şeytan” var diye diri diri yakılmışlardır… Russell Crowe’nin canlandırdığı şizofrenik Matematik profesör’ünün hastalanmadan önceki içe dönük ve biraz “garip” kişiliği çok iyi vurgulanmış , Şizofrenik insanların…